Ennakkohuolto.fi
Ennakkohuolto.fi
Ennakkohuolto.fi
Salasanan palauttaminen
Peruuta
Syötä tunnuksesi ja paina
[Lähetä salasanan nollauslinkki]
Saat sähköpostiin linkin kautta pääset palauttamaan itsellesi uuden salasanan.

Ota yhteyttä!
Minkälaista palvelua tai suunnitteluapua tarvitsette?
Olen lukenut ja hyväksyn palvelun tietosuojaselosteen
tl;dr Yhteystietoja saatetaan käyttää yhteydenottoa varten.
* merkityt kentät ovat pakollisia täyttää
Power Instruments Oy
Tarvetta ennakkohuolto-ohjelmistolle?

Kokeilutunnukset maksutta kuukauden ajaksi. Ota yhteyttä.
Ennakkohuolto.fi palvelu
Tietosuojaseloste
Tietosuojaseloste, versio 2.1
Päivitetty 20.06.2018
Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot
Käsiteltävien tietojen rekisterinpitäjänä toimii:
Power Instruments Oy (Y-tunnus: 0849694-4)
Karjarannantie 31
28100 Pori
Power Instruments Oy phone
+358 2633 4315
Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää asiakaspalvelustamme:
Tiivistelmä
Kukin asiakas (käyttäjä) on tietosuoja-asetuksessa määritetty rekisteröity henkilö. Keräämämme tiedot jaetaan käyttäjän antamiin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Käytämme tietoja:
 • Tilaussopimuksen (Ennakkohuolto.fi -palvelu) täytäntöön panemiseen
 • Asiakkaan yhteystietojen ylläpitoon ja laskutukseen
 • Kävijämäärien seurantaan
 • Tietoturvan ylläpitämiseen
Mitä tietoja asiakkaasta kerätään?
Rekisteröidyn itsensä antamat henkilötiedot:
 • Yhteystiedot (nimi, yritys, sähköpostiosoite)
 • Kirjautumistiedot
 • Laskutustiedot
 • Lokitiedot palvelun käyttämisen aikana sisältäen käyttäjän IP-osoitteen
 • Ennakkohuolto.fi -sivustolla vierailusta johdetut anonymisoidut analytiikkatiedot (Google Analytics -ohjelmisto).
Miksi tietoja kerätään?
Henkilötietojen antaminen on Ennakkohuolto.fi palvelusopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus jota ilman palvelun käyttö ei ole mahdollista. Henkilötietoja käytetään:
 • Ennakkohuolto.fi tilaussopimuksen täytäntöönpanoon palvelun käytön mahdollistamiseksi
 • Käyttäjän yksilöimiseen palvelussa
 • Laskutukseen
 • Markkinointiin
Tietoja käsitellään asiakkaan ja Power Instruments Oy:n väliseen asiakassuhteeseen ja Ennakkohuolto.fi palvelun käyttöön perustuen.
Miten henkilötiedot suojataan?
Henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä sekä luovutukselta. Tietojen eheys ja saavutettavuus varmistetaan säännöllisellä varmuuskopioinnilla Power Instruments Oy:n omilla palvelimilla.

Power Instruments Oy säilyttää asiakastietoja Suomessa (asiakkaan yhteystiedot ja laskutustiedot). Tietojen säilytykseen käytetyt palvelinresurssit ovat suojattu tietomurtoja vastaan. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.
Kuka käsittelee henkilötietojani?
Asiakastietoihin on pääsy vain Power Instruments Oy:n omilla työntekijöillä. Käytämme Ennakkohuolto.fi palvelussa kolmannen osapuolen palveluita pilvipalvelun toteuttamiseksi ja tämän palvelun tuottaja on omalla tahollaan huomioinut EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.
Henkilötietojen säilyttämisaika
Säilytämme palvelussa henkilökohtaisia tietojasi vain palvelusopimuksen keston ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Palvelusopimuksen päättyessä asiakkaan henkilötiedot (käyttäjätunnus, yhteystiedot ja kirjautumistiedot) ja muut tiedot poistetaan palvelusta.

Muutoin Power Instruments Oy:n osalta yhteys- ja laskutustietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Lainsäädäntö asettaa velvoitteen joidenkin tietojen pidempiaikaiselle säilytykselle:
 • Kirjanpitolaki määrittää tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä, sisältyykö siihen henkilötietoja
 • Lokitietoja kerätään palvelun käytöstä asiakkaiden tietoturvan takia
Rekisteröidyn oikeudet
Asiakkaalla on oikeus:
 • Päästä näkemään ja muuttamaan henkilötietojaan kirjauduttuaan palveluun
 • Laskutustietojen oikaisun pyytämiseen
 • Irtisanoa Ennakkohuolto.fi palvelusopimus jolloin kerätyt henkilötiedot poistetaan irtosanomisajan puitteissa palvelusta ottaen huomioon Lainsäädännön asettamat rajat joidenkin tietojen säilytykselle (kts. yllä tietojen säilytyksen ajat)
Asiakaspalvelumme vastaa oikeuksiasi käyttämistä koskeviin pyyntöihin. Huomaa että pyynnön tulee olla riittävän yksilöity, jotta henkilöllisyys voidaan varmentaa.
Käsittelyn puutteista tai lainvastaisuudesta on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.
Luovutetaanko henkilötietoja kolmansille osapuolille?
Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Powerinstruments.fi sivun vierailut tallentuvat anonymisoituna analytiikkatietona Google Analytics -palveluun.
Googlen tietosuojasta löytyy lisätietoa osoitteesta:
Google Analytics -seurannan ohittamiseksi voit käyttää erillistä selainlaajennosta josta lisätietoa osoitteesta:
Selaimen paikallisen varaston käyttö
Ennakkohuolto.fi Web Storage (selaimen paikallinen varasto) -tekniikkaa käyttäjän tunnistamiseen ja käyttökokemuksen personointiin. Nämä toiminnot tulee hyväksyä, jotta palvelua voi käyttää.
Tietosuojaselosteen muutokset
Power Instruments Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta mikäli tarve siihen tulee palvelun kehittämisen tai lainsäädännön kautta. Mikäli muutos tietosuojaan on merkittävä, siitä ilmoitetaan erikseen käyttäen asiakkaasta tallennettuja yhteystietoja (kts. kappale "Mitä tietoja asiakkaasta kerätään?").
Mistä voin kysyä lisää?
Asiakaspalvelumme vastaa palvelun käyttöön, markkinointiin ja tietosuojaan liittyviin kysymyksiin: